Đừng cố gắng bán >< Giúp khách hàng mua

Có nhiều bạn RM thắc mắc cái tựa sách, nói mua–bán là một mệnh đề sao tách ra được. Bảo đọc hết sách đi, có câu trả lời trong đó – một bạn sau buổi đào tạo tuần rồi nói đọc hết nhưng vẫn chưa rõ lắm.
Giải thích nhanh là có nhiều khác biệt giữa việc ‘cố gắng bán’ và việc ‘giúp KH mua’:
1. Người cố bán chú trọng quảng bá SPDV – Người giúp KH mua quan tâm tìm hiểu nhu               cầu
2. Người cố bán quan tâm KPI cá nhân – Người giúp KH mua tập trung mang lại tiện ích
3. Người cố bán chú trọng đến doanh số – Người giúp KH mua nỗ lực mang lại giải pháp
4. Người cố bán chỉ quan tâm đến cá nhân mình – Người kia trước hết nghĩ đến quyền           lợi KH
5. Người cố bán lo lắng hoàn thành KPI – Người kia ưu tiên giải quyết vấn đề của người        mua
6. Người cố gắng bán hồi hộp chờ đợi lương kinh doanh – Người kia quan tâm đo lường sự        hài lòng của KH
7. Người cố gắng bán chỉ được một giao dịch – Người giúp KH mua có một mối quan hệ
Vv và vv…
Khác nhau nhiều quá, đúng không?
Nói chung, khách hàng bao giờ cũng thích ĐƯỢC MUA hơn là BỊ BÁN – hãy cố gắng giúp họ thực hiện tốt nhất điều đó.
Từ hôm nay, mỗi một khi ra ngoài kia bán hàng, hãy nhớ kỹ: 
DON’T CLOSE A DEAL – LET’S OPEN A RELATIONSHIP

Trịnh Minh Thảo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s