Rủi ro đạo đức…

Hôm nay báo đưa tin một bạn kiểm ngân bị khởi tố - với số tiền lên đến gần 50 tỷ đ, hẳn một bản cáo trạng sẽ ko hề nhẹ. Thật đáng thương cho bản thân bạn ấy và đáng tiếc cho gia đình/người thân... Nhân câu chuyện, chia sẽ trước với các bạn … Continue reading Rủi ro đạo đức…