Selling gains & Selling pains

  AMX là nhà cung cấp dược phẩm dành cho nam giới (cạnh tranh với viagra bằng một hình thức phân phối khác: khám, tư vấn, kê toa và bán thuốc qua điện thoại – nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều người không muốn đến gặp bác sĩ). Cả công ty có khoảng 200 … Continue reading Selling gains & Selling pains