Bí mật đã được khám phá

Cùng sản phẩm, cùng chính sách và cùng thị trường – tại sao nhiều bạn RM bán rất tốt nhưng cũng có nhóm khác thì ko hoàn thành chỉ tiêu? Đây là câu hỏi rất đáng được tìm hiểu & trả lời. Với top RM xuất sắc – ấn tượng rõ nhất ở sự khác … Continue reading Bí mật đã được khám phá