Động lực bán hàng

trump
Vấn đề khiến các GĐCN mất ăn mất ngủ? Điều gì khiến các A/C trăn trở ngày đêm?… Phần lớn câu trả lời – rất ngạc nhiên – đó ko phải là nợ quá hạn hay chỉ tiêu mà chính là làm sao để duy trì động lực bán hàng cho nhân viên.
Vì sao vậy? Nhiều GĐCN chia sẽ rằng thực tế là có một số bạn làm sales nhưng vẫn phải cần được tạo động lực hàng ngày – tức là vẫn chưa biết cách tự tạo động lực cho mình. Chính điều này thường dẫn đến thiếu quyết tâm, thiếu cam kết, thiếu cố gắng và cuối cùng là thiếu gắn bó…
Nếu đã chọn công việc bán hàng hãy tự tìm kiếm động lực cho mình – đó chính là yếu tố bắt buộc đầu tiên để thành công. Muốn tạo động lực bán hàng? Có 4 cách bạn nên làm:
1. Tạo một mối liên hệ cảm xúc với KHÁCH HÀNG
2. Tạo một mối liên hệ cảm xúc với TỔ CHỨC
3. Tạo một mối liên hệ cảm xúc với ĐỒNG NGHIỆP
4. Tạo một mối liên hệ cảm xúc với ƯỚC MƠ
Ước Mơ cho bạn niềm tin… Đồng Nghiệp cho bạn sức mạnh… Tổ Chức cho bạn cơ hội và Khách Hàng sẽ cho bạn cảm hứng…

Trịnh Minh Thảo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s