4 Quy Luật Bất Biến Trong Bán Hàng (3/4)

LUẬT PARETO (PARETO PRINCIPAL)

Book 4 3D
Phát hành năm 2017

Hay còn gọi là Quy luật 80/20 – rất đúng mọi góc độ trong bán hàng – ví dụ, 20% thời gian mang lại 80% doanh số. Top 20% sales hàng đầu trong tổ chức có thu nhập bằng bottom 80% nhóm cuối. 20% khách hàng mang lại 80% lợi nhuận vv và vv…

Quy luật này được đặt theo tên của nhà Kinh tế học người ý Vilfredo Pareto, người đã từ quan sát của mình rút ra một kết luận đáng chú ý: ‘80% đất ở Ý là thuộc sở hữu của 20% dân số’. Kể từ đó, nguyên lý Pareton trở thành một quy luật được sử dụng phổ biến trong thế giới kinh doanh.

Áp dụng quy luật phân bổ thiểu số này trong công việc bán hàng như thế nào?

  • Phấn đấu đứng vào Top 20% những người bán hàng giỏi nhất trong công ty – khi ấy bạn yên tâm rằng công sức và nỗ lực của mình đã được đền bù xứng đáng thông qua một phần trong 80% thu nhập của cả đội sales. Giỏi hơn nữa bạn nên đặt mục tiêu lọt vào Top 20% của nhóm Top 20% hàng đầu đó (tức là Top 4% của tổ chức) – khi ấy, có thể tên tuổi và ‘chiến tích’ lừng lẫy của bạn đã vượt ra khỏi công ty.
  • Đầu tư thời gian và công sức xứng đáng cho nhóm Top 20% khách hàng – những người mang lại 80% doanh số và lợi nhuận.

Trịnh Minh Thảo (Trích từ ‘4 QUY LUẬT BẤT BIẾN TRONG BÁN HÀNG’, phát hành 2017)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s