NHẬT KÝ CỦA BÀ CHỦ QUÁN

(Đoạn trích trong cuốn CHỌN NGÂN HÀNG HAY CHỌN GIÁM ĐỐC - Tác giả TRỊNH MINH THẢO, Dtbooks & NXB Tổng hợp TP.HCM phát hành T4/2019) Lúc đầu hắn đi café một mình, ngồi một lúc thấy không ai nói chuyện cũng buồn nên gọi thêm đứa đồng nghiệp xuống... Làm hết một ly café, … Continue reading NHẬT KÝ CỦA BÀ CHỦ QUÁN

“BÍ KÍP” GIÚP BANKER BÁN HÀNG GIỎI: HÃY HỌC ĐỐI THỦ

Bài đăng trên http://www.cafef.vn ngày 09/04/2019 Dĩ nhiên, bạn thừa biết là ngân hàng X hay Y đâu có cử người qua đào tạo cho mình. Muốn học bạn phải biết cách và thực hiện khéo léo – trong đó, cách hiệu quả nhất là đóng vai khách hàng gặp chuyên viên ngân hàng đối … Continue reading “BÍ KÍP” GIÚP BANKER BÁN HÀNG GIỎI: HÃY HỌC ĐỐI THỦ