NHẬT KÝ CỦA BÀ CHỦ QUÁN

(Đoạn trích trong cuốn CHỌN NGÂN HÀNG HAY CHỌN GIÁM ĐỐC - Tác giả TRỊNH MINH THẢO, Dtbooks & NXB Tổng hợp TP.HCM phát hành T4/2019) Lúc đầu hắn đi café một mình, ngồi một lúc thấy không ai nói chuyện cũng buồn nên gọi thêm đứa đồng nghiệp xuống... Làm hết một ly café, … Continue reading NHẬT KÝ CỦA BÀ CHỦ QUÁN