KHÁC BIỆT GIỮA SALES THƯỜNG & SALES GIỎI

127690AB-36C8-4524-B828-FBF08C5FEBF5

1. Sales giỏi nhận thưởng nhiều hơn lương – Sales thường chỉ có lương ko thưởng
2. Sales giỏi tìm cách quảng bá thương hiệu – Sales thường nhiệt tình khen đối thủ
3. Sales giỏi nghĩ cách tăng TOI – Sales thường muốn huy động cao, cho vay thấp & miễn giảm phí
4. Sales giỏi quan tâm đến nhu cầu KH – Sales thường chỉ tập trung vào yếu điểm của SP
5. Sales giỏi xem công việc là niềm vui – Sales thường nặng nề như đang làm nghĩa vụ
6. Sales giỏi cố gắng tạo ra ‘giá trị’ – Sales thường luôn lo lắng nghĩ đến ‘giá cả’
7. Sales giỏi dành thời gian ngoài đường tìm KH – Sales thường thích ở văn phòng viện lý do nắng mưa
8. Sales giỏi tìm KH đáp ứng điều kiện sử dụng SP – Sales thường muốn tháo hết điều kiện để ai cũng được vay
9. Sales giỏi luôn trăn trở ‘cách nào’ – Sales thường cứ thở than ‘tại sao’
10. ????

Trinh Minh Thao
Trịnh Minh Thảo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s