WHY NEW BANKER FAIL?

DSC09650

Chính sách ‘Quản lý theo chỉ tiêu – Trả lương theo hiệu quả’ tại các NH hiện nay giúp một bộ phận banker có thu nhập tốt, lương thưởng hàng tháng thậm chí cao hơn quản lý của mình. Nhưng cùng lúc cũng có nhiều banker thấy đuối, KPI chạy ko nổi. Bởi vậy tỉ lệ bỏ việc/nghỉ việc/chuyển việc… vẫn còn cao – đặc biệt nhóm banker dưới 2 năm.
Quan sát nhóm bạn trẻ này, thấy có mấy lý do chung giống nhau:
1. Kỳ vọng thu nhập quá cao quá sớm
2. Ko chủ động nhờ sự hỗ trợ từ A/C Banker kinh nghiệm
3. Chưa hiểu hết SPDV nhưng rất rành mức lương của NH khác
4. Xem sales chỉ là việc tạm thời – không phải nghề để theo đuổi
5. Thừa khát vọng thành công – nhưng hành động thì thiếu quyết liệt
6. Muốn thu nhập phải cao và công sức bỏ ra phải ít
7. Thích được tự do chứ ko thích bị quản lý
8. Mau nản, chóng buông, muốn dễ dãi & cực kỳ hay tự ái
9. Thiếu định hướng & chưa thật sự tâm quyết với nghề
10. Chưa đọc sách ‘Đừng Cố Gắng Bán, Hãy Giúp Khách Hàng Mua’

TMT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s