10 LỜI RĂN DÀNH CHO CBQL BÁN HÀNG

_mg_5893

  1. Quản lý không tìm kiếm Khách hàng – mà tìm kiếm tài năng
  2. Quản lý không phải chú trọng chốt deal mà là tạo nên những chiến binh
  3. Trọng tâm không phải là quản lý Khách hàng mà quản lý con người
  4. Không có nhân viên kém – chỉ có Quản lý chưa biết cách khai thác
  5. Quản lý chịu phê bình đầu tiên và nhận thành quả sau cùng
  6. Dẫn dắt bằng hành động hiệu quả hơn lời nói
  7. Quản lý là tạo cảm hứng chứ ko làm thay việc cho cấp dưới. 
  8. Quản lý bằng cách tạo động lực chứ không gây áp lực
  9. Quản lý phải công bằng, tuyệt đối cấm thiên vị
  10. Cuối cùng làm quản lý chính là làm gương

Trịnh Minh Thảo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s