SELLING PAINS >< SELLING GAINS

Thông thường, để thuyết phục KH – banker rất hay tập trung vào lợi ích của SP hay vượt trội của giải pháp (gains). Nhưng ko phải lúc nào cách này cũng thành công. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng các yếu tố cảm xúc như sợ hãi, lo lắng, bất an (pains)… thường … Continue reading SELLING PAINS >< SELLING GAINS