BANKER NGHỈ TẾT, ĐỘNG LỰC CÒN HAY HẾT?

Bài đăng trên http://www.cafef.vn ngày 22/01/2020... Điều đáng quan tâm là trong khi hoạt động kinh doanh ngân hàng năm nào cũng rất cạnh tranh và quyết liệt, chỉ tiêu của chi nhánh rất áp lực và thách thức, cán bộ quản lý rất xoay sở và nỗ lực thì vẫn còn không ít banker … Continue reading BANKER NGHỈ TẾT, ĐỘNG LỰC CÒN HAY HẾT?

6 PHẨM CHẤT SALES KHÔNG THỂ ĐÀO TẠO

Quan sát tại các CN, ko thiếu RBO đạt kết quả tốt chỉ sau 3-6 tháng nhận việc. Mặc dù kinh nghiệm bán & kỹ năng còn hạn chế - nhưng các bạn thành công nhờ có 6 phẩm chất: DISCIPLINE (Kỷ luật): tự giác, từ giờ giấc làm việc đến nghiêm túc chấp hành … Continue reading 6 PHẨM CHẤT SALES KHÔNG THỂ ĐÀO TẠO