6 PHẨM CHẤT SALES KHÔNG THỂ ĐÀO TẠO

Quan sát tại các CN, ko thiếu RBO đạt kết quả tốt chỉ sau 3-6 tháng nhận việc. Mặc dù kinh nghiệm bán & kỹ năng còn hạn chế - nhưng các bạn thành công nhờ có 6 phẩm chất: DISCIPLINE (Kỷ luật): tự giác, từ giờ giấc làm việc đến nghiêm túc chấp hành … Continue reading 6 PHẨM CHẤT SALES KHÔNG THỂ ĐÀO TẠO