NẾU NAPOLEON LÀ SALESMAN…

napoleon-bonaparte-081215-1439401767

Napoleon Bonaparte (1769-1821) được tôn vinh Hoàng Đế lúc mới 35 tuổi sau một cuộc bạo động chính trị. Dĩ nhiên, Ông tự hào nhưng cũng băn khoăn liệu mình có thực sự xứng đáng và liệu Ông có nhận được sự tôn trọng từ dân chúng.
Một người tình trẻ của Ông khuyên rằng: “Hãy suy nghĩ như một Hoàng đế. Nói như một Hoàng đế. Hành động như một Hoàng đế. Và ngài sẽ là một Hoàng đế!”
Điều này cũng đúng cho banker trẻ – đừng quá lo lắng việc mình thiếu kinh nghiệm, mới vào nghề, chưa biết bán hàng.
Hãy suy nghĩ như người chuyên nghiệp, hành động chuyên nghiệp, ra vẻ chuyên nghiệp, bán hàng như người chuyên nghiệp. Và bạn sẽ là người chuyên nghiệp!
Chính Napoleon sau này có một câu nói bất hủ:
“Mất tài sản là xem như không mất. Mất danh dự là mất một nửa. Mất niềm tin là mất tất cả!”
Trịnh Minh Thảo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s