SPEAK LAST

nelsonmandela2
Nelson Mandela (1918-2013) – Tổng thống & là nhà lãnh đạo vĩ đại người Nam Phi là con trai một tù trưởng.
Khi được hỏi bài học kinh nghiệm dành cho những nhà quản lý trẻ, Ông chia sẽ rằng, từ nhỏ Ông thường được cha mình cho tham gia các cuộc họp bộ tộc. Qua những lần như vậy, có hai điều Ông tâm đắc:
1. Mọi người luôn ngồi thành vòng tròn &
2. Cha Ông luôn là người lên tiếng cuối cùng
Lời khuyên của Ông: nếu là người điều khiển cuộc họp – bạn hãy nên là người có ý kiến sau cùng.
Trong giao tiếp, lắng nghe là cực kỳ quan trọng – nhưng đối với người quản lý, hãy kiềm chế để luôn là người nói sau cùng còn quan trọng hơn nữa. Do vậy, đó là kỹ năng rất nên được rèn luyện.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s