KHÁCH HÀNG LUÔN LUÔN ĐÚNG?

Dĩ nhiên là ko! Chính Henry Ford cũng khẳng định vậy, Ông từng bảo: “Nếu hỏi KH muốn gì họ sẽ bảo cần con ngựa chạy nhanh hơn!” Ở ngân hàng cũng thế, khách hàng yêu cầu giao dịch nhưng không mang chứng từ, đòi rút tiền nhưng CMND quá hạn, muốn vay nhưng không … Continue reading KHÁCH HÀNG LUÔN LUÔN ĐÚNG?