NGƯ DÂN ALASKA

Đánh bắt cua Alaska được xem là nghề nguy hiểm nhất thế giới do điều kiện thời tiết khắc nghiệt & môi trường cực kỳ rủi ro. Nhờ giá trị thương mại nên thời cao điểm có đến hơn 250 tàu tham gia đánh bắt.

Nhiều năm qua, các nhà nghiên cứu cất công theo dõi thói quen, hành vi & hải trình của từng con tàu. Từ đó, họ chia thành 2 nhóm ngư dân: Khai thác (Exploiter) & Khám phá (Explorer).

Exploiter là nhóm ngư dân đánh bắt cùng vùng biển, cùng toạ độ & cùng điểm thời gian. Trong khi Explorer luôn tìm kiếm ngư trường mới, chấp nhận rủi ro, đối diện thách thức ko lường trước.

Kết quả? Nhóm ngư dân Exploiter có kết quả trong điều kiện ổn định, còn nhóm Explorer luôn vượt trên trong điều kiện bất ổn, thời tiết & ngư trường thay đổi.

Cũng như trong bán hàng, một số Sales có kết quả khi hoàn cảnh ‘bình thường’ – số khác có thành tích tốt hơn trong điều kiện ‘bình thường mới’ – đó chính là những Sales ko ngại phiêu lưu, luôn tìm thị trường mới, cách làm mới, ko ngừng mở rộng quan hệ & chủ động ứng phó trước thay đổi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s