FIXING BEFORE FIRING!

Lý do thường gặp của nhóm bottom Sales:

  • Chưa biết cách làm
  • Làm chưa đúng cách
  • Làm chưa hết cách

Với tư cách quản lý bạn sẽ làm gì? Chế tài vài lần ko cải thiện thì tuyển mới thay thế? Đây sẽ là quy trình lặp lại vì chẳng có gì chắc chắn Sales mới có thể làm tốt hơn.

Trước khi cân nhắc chế tài, hãy thử mấy cách ‘CROCS’ sau:

1. Coaching (on-field): Đưa các bạn đi bán cùng & hướng dẫn trực tiếp

2. Role-playing: Thực hành tình huống bán hàng với nhau

3. Orientation: Định hướng bán đúng trọng tâm (thị trường? phân khúc? khách hàng mục tiêu?…)

4. Cheat-sheet: Tập hợp cách thức xử lý tình huống từ chối (lãi suất/phí…)

5. Sales Funnel: Tăng hoạt động bán hàng ngày (số lượng cuộc gọi/cuộc gặp…)

Nhớ rằng, phát triển năng lực đội ngũ là trách nhiệm của người quản lý. Sẽ chẳng có ai làm tốt hơn bạn việc này. Tuyển thay thế chỉ nên là giải pháp cuối cùng.

Trịnh Minh Thảo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s