SALES ANIMAL

Mỗi người bán hàng có một phong cách riêng – được mô tả thông qua đặc điểm của 05 con vật. Hiểu biết được ‘sales animal’ của mình giúp bạn ứng dụng thực tế để có kết quả tốt hơn.

  1. CÁ SẤU (Aggressive selling): quyết liệt vì KPI, muốn bán liền – chốt ngay, thích làm việc một mình, yếu về tuân thủ.
  2. CON MÈO (Relationship selling): chú trọng dịch vụ, tận tâm & hết lòng phục vụ, hướng đến phát triển quan hệ lâu dài.
  3. CON CHÓ (Need-oriented selling): tập trung tìm hiểu nhu cầu, đáp ứng tốt nhất mong muốn & kỳ vọng của khách hàng. Quan tâm đến mức độ hài lòng của khách hàng hơn là doanh số.
  4. CON CÔNG (Product–oriented selling): ngược lại, chỉ tập trung quảng bá sản phẩm dịch vụ, bán cái mình có thay vì tìm hiểu thứ khách hàng cần
  5. SƯ TỬ (Competition-oriented Selling): động lực cao, kiên trì theo đuổi mục tiêu. Chinh phục khách hàng bằng kinh nghiệm công việc, kỹ năng thành thục & tác phong chuyên nghiệp.

Trong thực tế, do khách hàng đa dạng, nhu cầu phong phú & tình huống khác biệt – để tăng khả năng thành công, đôi khi bạn cần ứng biến linh hoạt: ý chí mạnh mẽ của cá sấu, nhu mì của mèo, trung thực của chó, bản lĩnh của sư tử & cả vẻ hấp dẫn ngoại hình của một con công!

Trịnh Minh Thảo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s