NHÀ GIÁO CŨNG NHƯ NHÀ BĂNG

Trách nhiệm chính của thầy hiệu trưởng là gì?

Đương nhiên câu trả lời là: học sinh.

Nhưng không phải. Trách nhiệm chính của thầy hiệu trưởng là chăm sóc thầy cô – những người trực tiếp chịu trách nhiệm đối với học sinh. Hay chính xác hơn: trách nhiệm chính của thầy hiệu trưởng là phát triển năng lực của thầy cô & tạo ra một môi trường để thầy cô dạy hay nhất & học sinh học tốt nhất.

Như vậy, thầy hiệu trưởng không ưu tiên vào việc đứng lớp trực tiếp.

Ở nhà băng cũng thế. Nếu là giám đốc thì trách nhiệm chính của bạn không phải là khách hàng mà là phát triển năng lực nhân viên, đồng thời tạo ra một môi trường để NV làm việc hiệu quả nhất & KH trải nghiệm SPDV tốt nhất.

Do đó, giám đốc đừng nên ưu tiên dành thời gian vào việc trực tiếp bán hàng & chạy chỉ tiêu.

Trịnh Minh Thảo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s