ĐẶC ĐIỂM CỦA CHI NHÁNH THÀNH CÔNG

Trong ngân hàng – mặc dù cùng thị trường, sản phẩm, chính sách… nhưng kết quả KD ở các CN lại rất khác nhau – có nơi làm rất tốt, nhiều nơi chưa. Lý do chủ yếu phụ thuộc vào yếu tố then chốt: nhân sự!

Có thể nào NH chọn những điển hình tốt nhất rồi nhân rộng toàn hệ thống? 

Nếu dễ thế thì NH đã làm rồi & dĩ nhiên sẽ ko còn đơn vị yếu kém nữa.

Vấn đề là rất khó. 

Vì lẽ CN tốt thường là tập hợp của những con người có 5 đặc tính nổi trội – viết tắt trong chữ C.O.A.C.H – đó là:

Coachable: cầu thị, ham học hỏi, luôn tìm tài phương pháp mới, cách thức khác

Optimistic: lạc quan, vui vẻ, luôn tin tưởng mọi thứ sẽ tốt hơn, khó khăn chỉ tạm thời

Accountable: có cam kết, tính trách nhiệm cao đối với KPI & kế hoạch được giao

Confident: tự tin về SPDV, thương hiệu NH & năng lực cá nhân

Hunger: quyết tâm, hướng đến kết quả, nóng lòng tìm kiếm thành tích cá nhân & tập thể

Nói khó là bởi vì những yếu tố này thuộc mindset (tư duy) – chứ ko phải skillset (kỹ năng) & toolset (công cụ).

Hai cái sau thì người khác có thể giúp được – còn mindset thì thua – trừ khi chính người đó muốn thay đổi.

Đó là lý do, có nơi kết quả tốt liên lục & nhiều nơi kém liên tục.

TMT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s