ĐỂ ‘THI ĐUA’ KO CÒN LÀ ‘THUA ĐI’

Hàng năm, CN tổ chức nhiều chương trình bán hàng – từ tín dụng/huy động cho đến thẻ/bảo hiểm…

Với mỗi chương trình – CN xác định mục tiêu/thời hạn rồi phát động thi đua, sales tốt nhất sẽ được vinh danh & trao thưởng (best seller). Vấn đề là các chương trình này có một số mặt trái:

1. Khiến các sales trở thành đối thủ của nhau

2. Thúc đẩy cạnh tranh cá nhân thay vì nỗ lực tập thể

3. Động lực duy nhất là do giải thưởng hiện kim

4. Chỉ top sales quan tâm còn bottom thờ ơ vì ko cơ hội thắng

5. Tạo cảm hứng thời gian ngắn nhưng phai nhạt nhanh sau đó

Nếu mục tiêu là muốn cả team cùng cố gắng thì thay vì tiêu chí ‘Best Player’ nên chọn ‘Most Improved Player’ – tức là khen thưởng sales nào làm tốt hơn so với chính mình thay vì so với sales khác. Ví dụ, CN muốn thi đua tăng trưởng tín dụng – lấy baseline là số dư giải ngân trung bình 03 tháng gần nhất của cá nhân – sau đó đo lường % tỉ lệ vượt để trao giải.

Ý tưởng là thay đổi từ việc đấu với nhau thành đấu với chính mình. Chuyển cạnh tranh hơn thua cá nhân thành hợp tác & hỗ trợ giúp nhau phát triển. Đó chính là mục đích của thi đua.

Trịnh Minh Thảo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s