CÁI BẪY ‘TRUNG BÌNH’

Nếu làm quản lý bán hàng, bạn thấy điều này: người tác động tiêu cực đến hiệu quả kinh doanh ko hẳn là sales yếu kém mà chính là nhóm trung bình.

Vì yếu kém thì thể hiện ngay, tổ chức nào cũng có chế tài hoặc chỉ sau 3-6 tháng họ tự rời đi. Nhưng nhóm trung bình vẫn còn đó, họ ko đi và tổ chức cũng chẳng làm gì được.

Điều đáng lo ngại là nhóm này sẽ gây tâm lý tiêu cực lên nhóm top sales & tệ hơn là khiến khách hàng cho rằng chất lượng của tổ chức chỉ ở mức ‘trung bình’. 

Trong thực tế, có những sales ko muốn quá tốt để được chú ý & ko quá tệ để bị nhắc nhở – họ tự hài lòng ở mức trung bình.

Tổ chức nào cũng có, khác biệt là tỉ lệ top sales là bao nhiêu để ko bị chi phối – vì nếu ko sau thời gian, mọi người ai cũng sẽ hài lòng ở mức trung bình.

Trịnh Minh Thảo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s