2021 CỦA BANKER CÓ GÌ KHÁC?

Cũng chẳng khác gì mấy.

Thị trường vẫn thuận lợi, khó khăn, cạnh tranh, thách thức có đủ.

Muốn cải thiện kết quả nên bắt đầu thay đổi 8 yếu tố tạo hiệu quả này:

  1. Quản lý thời gian: ưu tiên bán hàng, giảm thiểu việc hành chính
  2. Tìm kiếm KH: dành tối thiểu 50% thời gian trong ngày cho việc tìm kiếm KH mới
  3. Không trì hoãn: Chỉ tiêu, mục tiêu, cam kết với KH… cái gì phải làm là làm ngay – ko kiếm lý do để lại
  4. Xây dựng quan hệ KH: ko để cho bất cứ KH nào ra đi vì chất lượng dich vụ. Phục vụ xuất sắc đến độ KH nào cũng muốn giao dịch thêm nữa, nhiều nữa
  5. Khai thác tối đa KH hiện hữu: tận dụng các cơ hội cross-selling & up-selling
  6. Xây dựng thương hiệu cá nhân: trung thực/đúng giờ/siêng năng/tuân thủ… hay bất cứ đặc điểm nào thể hiện đúng nhất phẩm chất cá nhân của mình
  7. Không ngừng học hỏi: kỹ năng mới, kiến thức thị trường, thấu hiểu KH, thuần thục SPDV… nên dành tối thiểu 15ph đọc hàng ngày.
  8. Lạc quan, vui vẻ: nếu bolero khiến bạn tâm trạng thì chuyển qua rap – hàng ngày nghe Đen Vâu nhắc nhở ‘cuộc đời có mấy lần 10 năm’ sẽ đỡ rầu rĩ hơn là ‘rồi mộ chàng đã được ở cạnh nàng như lời xưa thề ước’…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s