TẠI SAO BANKER BÁN BANCA?

Có 4 lý do:

1. Vì Khách hàng: cung cấp cho Khách hàng thêm kênh đầu tư & giải pháp bảo vệ. Càng đáp ứng tốt nhu cầu càng gia tăng mức độ hài lòng của KH.

2. Vì Ngân hàng: đa dạng hoá SPDV & khiến cho giải pháp ngân hàng trở nên hấp dẫn hơn. Đặc biệt khi khách hàng sử dụng nhiều SPDV thì càng thêm gắn bó. Ngoài ra, giúp mang lại nguồn thu cho NH.

3. Vì Xã hội: giúp nâng cao phúc lợi xã hội, giảm gánh nặng cho ngân sách.

4. Vì Banker: Cơ hội chăm sóc Khách hàng tốt hơn. Học hỏi nhiều kỹ năng & tích luỹ kinh nghiệm bán. Đặc biệt đây là cách cải thiện thu nhập hấp dẫn.

Ngày xưa, từ lúc chỉ chuyên canh tín dụng – theo xu hướng phát triển, Ngân hàng bắt đầu bán thẻ, IB, tiền gửi song tệ, trái phiếu vv… chưa làm thấy bỡ ngỡ, làm quen tay thấy thích, dần dà thấy đó là việc đương nhiên. Không hiểu tại sao thì tâm lý sẽ nặng nề. Đúng là sản phẩm này khó bán hơn so với SPDV truyền thống. Nhưng đó mới là cơ hội. Nếu dễ quá, ai cũng làm được thì đâu cần đến bạn nữa, phải ko?

Trịnh Minh Thảo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s