BANKER BÁN HÀNG THỜI COVID?

Nếu dịch ko kết thúc sớm, banker sẽ cần điều chỉnh kế hoạch bán hàng cho phù hợp. Dưới đây là những trọng tâm đáng cân nhắc:

1. Tập trung khai thác KH hiện hữu: bằng cross-sell & up-sell, đặc biệt nhóm KH payroll & tiết kiệm.

2. Đánh thức hệ KH ‘ngủ đông’: do chuyển nhà, thay đổi công tác or bank khác lôi kéo… Chân thành thuyết phục KH trở lại bằng cam kết dịch vụ vượt trội.

3. Kiên nhẫn sử dụng telemarketing: Với tỉ lệ thành công #5% – nếu dành ~1h/ngày gọi 30-40 cuộc – may mắn chốt 1-2 cuộc hẹn. Ưu tiên database KH hiện hữu.

4. Khai thác referral sales: khéo léo khuyến khích & tạo động lực để KH giới thiệu KH.

5. Khai thác thị trường vi mô: bán kính 1-3km – cộng đồng dân cư, tiểu thương, hành chính sự nghiệp – đặc biệt đoàn thể: phụ nữ/hưu trí…

6. Khai thác chéo KHDN: bắt cặp RM phối hợp tiếp thị danh mục KHDN hiện hữu, đi cùng RM đến DN – giới thiệu gói spdv cá nhân đến nhân sự, công đoàn, bgđ cty…

TMT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s