TẠI SAO ĐẠI HỌC KO DẠY BÁN HÀNG?

Nếu bán hàng là 1 nghề trọng yếu của nền kinh tế, sao chưa có ĐH nào trong nước giảng dạy? Lấy ngân hàng làm ví dụ, 60-70% định biên là các vị trí cần kỹ năng bán hàng nhưng các khoá Cử nhân, Thạc sĩ thiếu vắng hoàn toàn các môn học về sales/sales … Continue reading TẠI SAO ĐẠI HỌC KO DẠY BÁN HÀNG?