TÁCH BIỆT IDENTITY & ROLE

Bán hàng là vai trò (role) bạn đảm nhận. Đó ko phải là toàn bộ con người bạn – với tư cách một người anh/chị/em hay người yêu/con/chồng/vợ (identity) – bạn có bản sắc & cá tính rất riêng. Điều quan trọng là phải tách bạch giữa vai trò công việc & giá trị cá … Continue reading TÁCH BIỆT IDENTITY & ROLE