TÁCH BIỆT IDENTITY & ROLE

Bán hàng là vai trò (role) bạn đảm nhận.

Đó ko phải là toàn bộ con người bạn – với tư cách một người anh/chị/em hay người yêu/con/chồng/vợ (identity) – bạn có bản sắc & cá tính rất riêng.

Điều quan trọng là phải tách bạch giữa vai trò công việc & giá trị cá nhân. Đừng để việc thất bại trong bán hàng ảnh hưởng đến cuộc sống & mối quan hệ.

Bán hàng không phải nhiệm vụ giải cứu thế giới hay là vấn đề ranh giới sống chết – nhưng nó khó, cực kỳ khó.

Khó nhất là đối diện với lời từ chối. Không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để gặp khách hàng mỗi ngày hoặc thừa bản lĩnh để tiếp tục các cuộc gọi sau khi liên tục bị từ chối.

Nhưng mà, một bác sĩ phẫu thuật giỏi cũng có nhiều ca phải bó tay, một luật sư lành nghề ở tòa cũng có phiên thắng phiên thua. Hẳn chẳng có luật sư nào khóc lóc khi không bảo vệ được thân chủ.

Vậy thì nếu bạn có một ngày bán hàng rất tệ đừng để nó biến bạn thành người chồng/vợ hay bố/mẹ tồi tệ…

Đó cũng chính là đúc kết của Zig Ziglar: “Failure is an event, not a person!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s