BẢO HIỂM HẢ? CHỊ KHÔNG CẦN ĐÂU!

Tuần rồi, một GDV inbox hỏi “Em cũng tích cực giới thiệu, nhưng khách hàng cứ bảo không cần – mặc dù cố gắng giải thích lợi ích của bảo hiểm, khách vẫn khăng khăng ‘chị không cần em à!’. Trường hợp này làm sao Anh?”

Đúng là trong thực tế, một số khách hàng không cần. Bảo hiểm không dành cho tất cả & không phải ai cũng thấy cần thiết. Có một cách đơn giản để biết là đặt 3 câu hỏi sau đây:

  1. Nếu vì lý do nào đó, nguồn thu nhập chính của gia đình không còn thì cuộc sống/sinh hoạt của chị & các con vẫn tiếp diễn bình thường, chẳng gì quá lo lắng?
  2. Nếu chẳng may người nhà ngã bệnh – có thể đòi hỏi điều trị lâu dài, phương pháp chữa trị đắt đỏ, chi phí thuốc men/bác sĩ bao nhiêu thứ đổ dồn chị vẫn thu xếp ổn thoả, chẳng gì quá bận tâm?
  3. Chị thuộc týp người không ngại bất ngờ & biến động – tức là cho dù hoàn cảnh thay đổi đột ngột hay cuộc sống phút chốc đảo lộn vì lý do không đoán định, chị vẫn xoay sở được, chẳng gì phải lo xa?

Nếu khách hàng ok với cả 3 câu hỏi – đó chính là người không cần bảo hiểm.

Chỉ một lưu ý là những câu hỏi này hơi thẳng thắn, không dễ nghe – nên rất cần sử dụng một cách khéo léo & trong ngữ cảnh phù hợp.

Happy selling!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s