SALES DÀNH BAO NHIÊU THỜI GIAN BÁN HÀNG?

Câu trả lời là #30%. Vâng! nhiều khảo sát chỉ ra mỗi ngày sales dành #2.5h cho việc bán hàng (tiếp thị, gặp gỡ, tư vấn...) – còn #5.5h dành cho việc non-sales (lập TT, nhắc nợ, làm báo cáo, check email, họp, di chuyển…). Nếu quan sát cách làm của sales, rất dễ nhận … Continue reading SALES DÀNH BAO NHIÊU THỜI GIAN BÁN HÀNG?