LUẬT BÌNH QUÂN (LAW OF AVERAGE)

Đây là quy luật quan trọng trong bán hàng – nếu vận dụng tích cực bạn có thể cải thiện kết quả trong bất cứ điều kiện thị trường.LBQ giải thích rằng: trong quy trình bán hàng - mỗi sales có tỉ lệ thành công bình quân là % nào đó và kết quả cuối … Continue reading LUẬT BÌNH QUÂN (LAW OF AVERAGE)