SALES ROLE PLAY

Một hoạt động rèn luyện kỹ năng trực quang & sinh động, được sales trainer dùng trên lớp nhưng ít được sales manager sử dụng trong thực tế – đó là thực hành đóng vai.

Role play mang lại nhiều tích cực:

  • Giúp sales làm quen bối cảnh thực tế
  • Tập cách xử lý tình huống từ chối
  • Thực tập cách thức trình bày SPDV hiệu quả
  • Giảm thiểu các yếu tố bất ngờ
  • Kết hợp đào tạo kỹ năng & huấn luyện sản phẩm

Khi nào nên role play? Hàng ngày.

Tối ưu 2 lần: đầu ngày (play tình huống giả định, nếu X thì thực hiện Y) & cuối ngày (replay tình huống phát sinh, thay vì Z hãy làm W).

Tôi từng biết có team rất chăm chỉ việc này, sales được yêu cầu bắt cặp role-play hàng ngày, manager sẽ phản hồi & hướng dẫn. Chỉ sau 4 tuần, kỹ năng sales được cải thiện & kết quả bán đột phá trở thành điển hình cho cả hệ thống.

Cũng giống như đội bóng đá chia phe xanh/đỏ luyện chiến thuật thường xuyên hay võ sĩ miệt mài đấu tập trước mỗi lần thượng đài. Nếu kỳ vọng sales bán được hàng mà ko luyện tập thì cũng như trông chờ vào may rủi.

Trịnh Minh Thảo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s