NEW TO SALES?

Chào mừng đến với thế giới bán hàng!

Hẳn là bạn đang rất hào hứng. Vâng! Những gì chờ đón bạn phía trước sẽ vừa hấp dẫn vừa thách thức, vừa mới mẻ để khám phá vừa áp lực mà không đủ mạnh mẽ sẽ khó vượt qua. Hy vọng là bạn chuẩn bị tốt tâm lý & tinh thần để khởi đầu công việc thuận lợi. Vài lời khuyên cho hành trang khởi nghiệp của bạn:

  1. Siêng năng hơn để bù đắp cho việc thiếu kinh nghiệm
  2. Hãy là người đến văn phòng sớm nhất & ra về sau cùng
  3. Đọc & học tất cả những gì liên quan đến ngành và khách hàng
  4. Đặt ra mục tiêu cá nhân, xây dựng kế hoạch hành động & quyết liệt thực hiện
  5. Không đổ lỗi. Thành công hay thất bại trong bán hàng là do chính bạn – chẳng ai khác!
  6. Công việc là chính. Việc tụ tập với đồng nghiệp thì rất vui nhưng thời gian đó không mang lại kết quả bán.
  7. Càng có nhiều khách hàng cơ hội bán càng cao. Nên bắt đầu bằng cách gặp nhiều khách hàng hơn nữa.
  8. Bán hàng là việc áp lực – nhưng không vì thế mà phải căng thẳng. Vui vẻ trong công việc sẽ giúp bạn vượt qua áp lực tốt hơn.
  9. Đừng ngại đặt câu hỏi. Chưa biết, chưa rõ, chưa chắc chắn thì cứ mạnh dạn hỏi.
  10. Cần gắn bó ít nhất 2 năm. Khó khăn bước đầu dễ khiến bạn nản lòng – nhưng nhớ rằng, đa số sales phải qua 2 năm tích luỹ kinh nghiệm để có thể tìm thấy thành công.

Trịnh Minh Thảo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s