YOU NEED RELATIONSHIP TO SELL?

Bạn cần mối quan hệ để bán hàng?

Không!
Chắc bạn thắc mắc vì trước giờ được nghe rằng sales cần xây dựng MQH với khách hàng.
Thực tế, có MQH thì thuận lợi hơn, nhưng không quan trọng.
Yếu tố quan trọng & cần thiết là TRUST – niềm tin.
MQH sẽ phát sinh sau thời điểm KH trả tiền, mua hàng (hoặc ký HĐ giao dịch).
Hãy nghĩ xem, bạn tìm Bác sĩ chữa bệnh hay Luật sự biện hộ đâu cần phải có MQH trước/hay phải thân thiết/buộc yêu thích. Điều bạn cần là niềm tin – tức tin rằng BS/LS có năng lực chuyên môn để chữa bệnh/bào chữa cho mình.
Như vậy, bạn ko cần MQH khách hàng để sell!
Nhưng, nhớ rằng bạn cần MQH khách hàng để up-sell và cross-sell hiệu quả!
Trịnh Minh Thảo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s