YOU DON’T NEED RELATIONSHIP TO SELL

  1. Nếu cần MQH để bán hàng thì mất bao lâu? Vì MQH không thể xây dựng một sớm một chiều…
  2. Nếu phải xây dựng MQH để bán thì khả năng cao là khách hàng chẳng mặn mà hoặc sẽ rất cảnh giác – vì họ biết rằng mục đích của bạn là để bán hàng.
  3. Nếu xây dựng MQH để bán hàng thì sales dễ trở thành ‘professional visitor’: vì những gì bạn làm là cố gắng chìu chuộng/làm hài lòng/thoả hiệp/luôn đồng ý… để được KH ‘yêu thích/chấp nhận/quan tâm/chiếu cố…’ thay vì ở vị trí chuyên nghiệp (sẵn sàng challenge vì ko hẳn lúc nào KH cũng đúng…)

Thực tế, có MQH thì thuận lợi hơn, nhưng không quan trọng.

MQH sẽ phát sinh sau thời điểm khách hàng trả tiền.

Nhưng nhớ, mặc dù ko cần MQH để sell – nhưng bạn cần MQH để up-sell và cross-sell hiệu quả!

TMT

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s