REASONS WHY SALES IS STILL A GOOD CAREER?

Câu hỏi nhiều bạn quan tâm là liệu sales có còn là công việc đáng cân nhắc?

Bên cạnh đặc thù như nhiều việc khác: KPIs, áp lực, deadline, nâng/hạ bậc vv… sales thu hút nhiều bạn trẻ vì các cơ hội:

  1. Phát triển năng lực cá nhân: thực hành kỹ năng bán hàng ngày giúp rèn luyện & tích luỹ nhiều kinh nghiệm trong giao tiếp, trình bày, đàm phán, xử lý tình huống…
  2. Lộ trình nghề nghiệp rõ ràng: từ Nhân viên –> Chuyên viên –> Giám sát –> Quản lý –> Lãnh đạo… cơ hội của bạn là không giới hạn.
  3. Thu nhập tốt: thay vì lương cố định như nhiều việc khác, sales có lương KD tỉ lệ thuận với kết quả bán. Nếu làm tốt thu nhập thậm chí cao hơn cả quản lý.
  4.  Mức độ an toàn cao: Những sales giỏi (trong top 10% đến 50%) là lực lượng nòng cốt của tổ chức, vai trò & đóng góp trở nên quan trọng –> vị trí của bạn miễn nhiễm với bất cứ biến động nào.
  5. Điểm xuất phát thuận lợi: Nhiều bạn trẻ xem sales là khởi đầu chứ không phải là đích đến – & cho dù bất cứ đích đến là gì, sales sẽ là bệ phóng tốt nhất.

Trịnh Minh Thảo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s