SALES IS LIKE A CAFETERIA!

Hồi ở Sydney, nhóm 5 đứa được tuyển vào AIMS làm Sales Consultant tham gia 2 ngày huấn luyện, buổi sáng đầu tiên gặp anh chàng Manager phụ trách CN Bankstown tên là Daniel hỏi mục đích làm sales của mấy đứa là gì, 2 bảo kiếm kinh nghiệm, 3 bảo kiếm tiền, nghe xong anh ta nói ‘Follow me. We go for a coffee’.

Cả nhóm lục tục đi xuống tầng trệt, theo vào cái cafeteria phía trong tòa nhà. Có chục người đang xếp hàng, trên tay là khay cafe với bánh hoặc trái cây nhích dần đến cuối quầy trả tiền. Daniel nói với cả nhóm đang chần chừ: đứng vào kia xếp hàng, chọn món mình thích. Cô cashier sẽ cho biết phải trả bao nhiêu. Lúc cả nhóm ra bàn ngồi – anh ta bảo, bài học hôm nay:

Sales is a cafeteria. You can get anything you want as long as you are willing to pay the price. You can even get success, but you’ll never get it if you wait for someone to bring it to you. You have to get up and get it yourself.”

(Bán hàng cũng giống như quán café tự phục vụ. Bạn sẽ có bất cứ thứ gì mình muốn miễn sao chịu trả giá. Bạn có thể thành công – nhưng sẽ không có nếu chờ ai đó mang lại. Bạn phải đứng lên & tự làm lấy).

Thế thôi, chẳng giảng giải gì mà chí lý. Sales is like a cafeteria!

Trịnh Minh Thảo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s