SALES BANKER THAY ĐỔI THẾ NÀO?

Từ vai trò độc canh tín dụng (trước 2000), sang bán nhiều spdv ( 2000~ 2010), đến cung cấp giải pháp tài chính (2010~2020), rồi kể từ nay buộc phải làm quen với các hình thức virtual selling. Vai trò của sales banker có nhiều thay đổi. Đối với kỳ vọng KH, đây là 5 thay đổi quan trọng:  

  1. Sales phải là chuyên viên tư vấn chứ ko chỉ đơn thuần thu thập chứng từ theo check list hồ sơ.
  2. Thương hiệu cá nhân của Sales cũng quan trọng chẳng thua kém thương hiệu Bank: Đương nhiên NH uy tín mà Sales thất tín thì KH khó mặn mà.
  3. Bạn ko nên chỉ làm tốt việc selling mà phải xuất sắc trong supporting: vì dịch vụ sau bán là điều mà KH cực kỳ quan tâm & dùng để đánh giá các cam kết của seller.
  4. Sales ko chỉ có kiến thức sản phẩm mà phải thông thạo thông tin thị trường: vd KH ko chỉ muốn biết ưu điểm của sp tiết kiệm mà còn cần hiểu tại sao ko chọn các kênh đầu tư khác.
  5. Bạn có thể làm tốt mọi thứ nhưng nếu ko nhanh thì khó có chữ ký KH. Ngày nay, tốc độ phục vụ là đòi hỏi số 1 của KH.

Trịnh Minh Thảo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s