6 KHÁC NHAU GIỮA TOP & BOTTOM SALES

Có nhiều điều làm nên khác biệt giữa nhóm Top & Bottom Sales Banker như kỹ năng, quyết tâm & nỗ lực. Nhưng trước hết, có 6 khác nhau – đó là những điểm Top sales banker cố tránh:

1. Không trì hoãn: Top sales luôn làm việc với tinh thần khẩn trương, họ xem mỗi ngày là một cơ hội nên sẽ không để việc đến hôm sau.

2. Không đổ lỗi: Top sales không đổ lỗi cho thị trường khó khăn/đối thủ khó chơi hay khách hàng khó chìu/quản lý khó tính hoặc đồng nghiệp khó ưa… Nếu chưa làm tốt, họ sẽ nhận trách nhiệm & cố gắng hơn lần sau.

3. Không nói nhiều: đặc biệt là dài dòng về SPDV hoặc quảng bá năng lực cá nhân – thay vậy, họ tập trung vào khách hàng. Top sales thực hành tốt nguyên tắc 30/70: họ dành 70% thời gian cho khách hàng nói, còn 30% dành để đặt câu hỏi.

4. Không chú trọng thu nhập/hoa hồng: thay vậy, Top sales tập trung vào đáp ứng nhu cầu & hỗ trợ Khách hàng. Họ biết rằng ‘thu nhập’ là kết quả – nếu làm tốt việc giúp Khách hàng, kết quả sẽ tốt theo.

5. Không bảo thủ, cho mình biết tuốt: Top sales cởi mở tiếp cận ý tưởng, phương pháp, cách làm mới… do vậy các bạn luôn tìm tòi tự học & nhiệt tình tham gia đào tạo.

6. Không bỏ cuộc: Top sales nhận ra để thành công trong bán hàng cần thời gian – tối thiểu 2 năm đối với sales banker. Đó là lý do, họ kiên trì & có cam kết gắn bó.

Trịnh Minh Thảo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s