‘MONDAY’ là ‘MONEY DAY’?

Đối với dân văn phòng, hội chứng thứ 2 là thật – sau 2 ngày cuối tuần nhiều hoạt động cộng thêm rượu bia hẳn cũng dễ thấy mệt mỏi, thiếu hứng thú công việc ngày đầu tuần.Vấn đề với sales - thứ 2 là ngày quan trọng, nếu thứ 2 bán hàng hiệu quả … Continue reading ‘MONDAY’ là ‘MONEY DAY’?