ĐỪNG BÁN VÌ NGÂN HÀNG

Hiện nay, thu nhập của nhóm front-line bao gồm 2 khoản chính: Lương cơ bản + Lương kinh doanh. Trong đó LKD thường từ 20-50% LCB và ngày càng tăng. Không ít RM/RBO nhờ bán hàng giỏi nên LKD rất cao – thành ra thu nhập có tháng cao hơn cả Cán bộ quản lý trực tiếp.

Riêng nhóm Teller, chức năng đã thay đổi & thu nhập có cải thiện nhưng chỉ ở số ít – phần lớn vẫn bận rộn với thao tác vận hành chứ ít chú trọng bán. Do vậy, thu nhập chưa tương xứng với áp lực công việc. Bởi vậy, thường các bạn trông chờ tăng lương.

Nếu Ngân hàng kinh doanh tốt, hàng năm có xét tăng lương – vài chục % CBNV đủ điều kiện – nhưng mức tăng chỉ 5-10%. Tính ra loanh quanh đâu đó chỉ triệu đồng.

Thay vậy, nếu tự chủ động thu nhập, chịu khó bán, hoa hồng nhận được hấp dẫn hơn nhiều – chưa kể vinh danh, giải thưởng & được trân trọng vì đóng góp tích cực vào KQKD của chi nhánh. Refer thành công 1 hợp đồng banca đã có ngay vài triệu. Đặc biệt là Khách hàng sẵn ở quầy, không phải vất vả tìm kiếm như RM/RBO.

Nhiều lý do hợp lý dễ thông cảm: quá bận, chưa có KPI, ko chế tài vv… Tuy vậy, có những Teller cùng điều kiện công việc – nhưng do nhìn thấy cơ hội hấp dẫn nên đã làm rất tốt. Tức là, nếu muốn làm các bạn luôn có thể thu xếp được.

Muốn tìm động lực bán?

Đừng bán vì Ngân hàng – hãy bán vì Khách hàng

Đừng bán vì Cán bộ quản lý – hãy bán vì gia đình/con cái

Đừng bán vì KPI – hãy bán vì Dịch vụ khách hàng

Trịnh Minh Thảo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s