Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới (1)

Cho đến nay có một người bán hàng duy nhất đã được ghi vào sách kỷ lục Guinness với danh hiệu World’s Greatest Salesman – ‘Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới’ - đó là một nhân viên bán xe ôtô có tên Joe Girard. Xuất thân trong gia đình gốc Ý nhập cư, … Continue reading Người bán hàng vĩ đại nhất thế giới (1)