Văn hóa bán hàng chuyên nghiệp – nền tảng thành công của ngân hàng bán lẻ Việt Nam

Bài nảy thực hiện trên cafebiz.vn ngày 11/12/2014 nhằm quảng bá cho cuốn 'Đừng Cố Gắng Bán, Hãy Giúp Khách Hàng Mua' http://cafebiz.vn/quan-tri/van-hoa-ban-hang-chuyen-nghiep-nen-tang-cua-ngan-hang-ban-le-viet-nam-20141211092713633.chn Những năm gần đây, định hướng bán lẻ trở thành chiến lược cốt lõi của hầu hết các ngân hàng Thương mại Cổ phần (TMCP) Việt Nam. Để triển khai thực hiện … Continue reading Văn hóa bán hàng chuyên nghiệp – nền tảng thành công của ngân hàng bán lẻ Việt Nam

Đừng cố gắng bán >< Giúp khách hàng mua

Có nhiều bạn RM thắc mắc cái tựa sách, nói mua–bán là một mệnh đề sao tách ra được. Bảo đọc hết sách đi, có câu trả lời trong đó – một bạn sau buổi đào tạo tuần rồi nói đọc hết nhưng vẫn chưa rõ lắm. Giải thích nhanh là có nhiều khác biệt … Continue reading Đừng cố gắng bán >< Giúp khách hàng mua