Nếu Abraham Lincoln là Giám đốc Chi nhánh?

Lincoln hẳn vẫn sẽ ủng hộ những siêu sao bán hàng của mình cho dù đôi lúc họ ít nhiều có biểu hiện về mặt tuân thủ. Bằng chứng là thời kỳ nội chiến khốc liệt trong lịch sử nước Mỹ, một trong những viên tướng thành công nhất của Lincoln chính là Ulysses S. … Continue reading Nếu Abraham Lincoln là Giám đốc Chi nhánh?