Hai số phận của một hành trình

Bạn còn nhớ ai là người đầu tiên đặt chân đến Nam cực? Đó chính là nhà thám hiểm người Na Uy Roald Amundsen vào ngày 14 tháng 12 năm 1911 – đánh dấu một thành tựu quan trọng của lịch sử thám hiểm nhân loại và hoàn thành sứ mệnh dở dang của nhiều … Continue reading Hai số phận của một hành trình