Nếu Abraham Lincoln là Tổng Giám Đốc?

  Abraham Lincoln chính thức nhậm chức tổng thống vào ngày 4/3/1861, sau đó chỉ một tháng cuộc nội chiến đẫm máu nhất trong lịch sử Hợp chủng quốc Hoa Kỳ bùng nổ khi quân lính hợp bang miền Nam nã đạn vào pháo đài Sumter của lực lượng liên bang miền Bắc tại Vịnh … Continue reading Nếu Abraham Lincoln là Tổng Giám Đốc?