Nghề ngân hàng có còn hấp dẫn?

Bài này đăng trên cafef.vn ngày 12/06/2016 http://cafef.vn/nghe-ngan-hang-chinh-hieu-co-con-hap-dan-20160612084028553.chn Gần đây có nhiều bài báo viết về nghề ngân hàng, có những thống kê, những so sánh và nhiều thông tin đại ý kết luận là nghề này đang kém hấp dẫn so với trước. Trong các bài báo cũng dẫn lại nhiều phát biểu của … Continue reading Nghề ngân hàng có còn hấp dẫn?