4 kiểu nhân viên bán hàng thường gặp (2)

3. Ngư dân (Fisher): Đây là kiểu nhân viên bán hàng nhiều ưu điểm nhất, họ có kinh nghiệm tốt lại thêm vượt trội về kỹ năng. Họ có hiểu biết cặn kẽ về sản phẩm dịch vụ và am hiểu về thị trường, khách hàng, đối thủ. Cũng giống như một người đánh cá … Continue reading 4 kiểu nhân viên bán hàng thường gặp (2)

Thái độ quyết định thành công

Trong mấy năm triển khai dự án Nâng cao Năng lực bán hàng tại 2 ngân hàng lớn nhất là STB và TCB, tôi đã tổ chức hàng trăm buổi đào tạo kỹ năng, đã kèm cặp và huấn luyện bán cho hàng ngàn CVKH – nhiều bạn trong số này đã có những tiến bộ … Continue reading Thái độ quyết định thành công